S Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou táhneme za jeden provaz

13.10.2014 15:57

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se k mému potěšení rozhodla, že podpří naši výpravu do Himalájí.

 

www.cpzp.cz/main/index.php