Festival Okem dobrodruha

21.11.2014 11:09

Náš film z Muztagh Aty vyhrál nějakou cenu na festivalu Okem dobrodruha.

22.11 v kině Blansku bude předána cena